Phân hội Nhịp tim Việt Nam - Hội Tim mạch học Việt Nam  Liên hệ  

Thư viện ảnh
Một số hình ảnh tại Hội nghị nhịp tim toàn quốc lần thứ 3

Mời Quý vị tải file ảnh gốc tại đây: Download
Tin nổi bật  
Chương trình khung
Mặt bằng khu Hội nghị
Các khóa đào tạo liên tục
Thông báo tổ chức và Thư mời tham dự Hội nghị
Chương trình chi tiết